Istorija

Počeci Autokuće Jajčević d.o.o. sežu još na kraj 70- tih godina prošlog vijeka. U tome periodu je osnivač i vlasnik gospodin Drago Jajčević uvidio potrebu za jednim servisom za automobile, pogotovo automobile proizvođača Mercedes – Benz. U tom trenutku je to bio vro hrabar i odvažan potez sa obzirom na tadašnju društvenu strukturu i društvo.

Vrlo brzo se ideja gospodina Drage Jajčevića pretvorila i iskristalisala u jedan pravi Mercedes Benz servis. Koji je u tom periodu bio jedinstven na ovim prostorima. Tada je ostvarena saradanja sa Autokomercom iz Ljubljane koji je tada bio ovlašteni uvoznik i zastupnik Mercedes Benz za bivšu Jugoslaviju. Servis gospodina Drage Jajčevića je zbog saradnje sa Autokomercom praktično izrastao u ovlašteni servis Mercedes Benz vozila.

Tadašnji servis je radio u novoizgrađenom objektu osnove 256 m2 sa tri sprata u kojemi su bili smješteni magacinski kapaciteti , prijem, kancelarije i 6 radnih mjesta za popravku vozila. Ovaj objekat je izgrađen 80 tih godina i predstavljao je tada jedan moderan servisni objekat koji prati trendove.

Ratna dešavanja nisu zaobišla ni nas , pa smo u ratnom periodu imali skoro potpuno obustavljen rad i određena oštećenja na objektu.

Nakon nesretnih dešavanja odmah pristupamo obnovi ovjekta, proširivanju djelatnosti na prodaju novih i polovnih Mercedes vozila, proširivanju kapaciteta i zapošljavanju novih radnika.

Sve to je uslovilo da se u martu 1997 godine registrujemo kao „MERCEDES BENZ SERVIS“ d.o.o. Banja Luka. Samo ime je servisa je prestavljalo šta radi firma. Ime je proizašlo iz stalnog i konstantnog napora, rada, promovisanja i zastupanja Mercedesa u Banja Luci i BiH.

U tom trenutku postojeći objekat počinje biti premalen za sada već raširenu djelatnost, pa se pristupa pripremi za izgradnju novog objekta koji bi omogućio i salonsku prodaju novih vozila i još dodatnih mjesta za servis i rezervne djelove.

U periodu izgradnje novog objekta i konstantnog povećanja posla, i samim tim saradnje sa Mercedesom, stičemo uslove da sada već ozbiljnu i rekspetabilnu kuću podignemo na viši nivo.

U aprilu 2000 godine se vrši promjena imena u „AUTOKUĆA JAJČEVIĆ“ d.o.o. i vrši se useljavanje u novi, tada naj reprezentativniji prodajno/servisni objekat u BiH.

Od tada, kao i do tada, firma koju je osnovao i u koju je vjerovao osnivač i vlasnik Drago Jajčević posluje sa Mercedes Bez AG i Daimler AG kao jedan stabilan partner u ovom regionu i kao takav je u Daimleru AG i prepoznat.

Pokazatelji te dugogodišnje saradnje je i to što pored promjena koje se dešavaju u samom Daimleru AG i u Dimleru AG u ovom regionu Autokuća Jajčević d.o.o. je stalno prisutna bez obzira na sve.

Trenutno u Autokuću Jajčević d.o.o. je zaposleno 20 radnika koji su raspoređeni na poslovima prodaje novih i polovnih vozila, servisa i prodaje rezervnih djelova kao i pratećeg osoblja.

Autokuća Jajčević je preko 30 godina sa svojim klijentima i tako ćemo se i truditi da ostane.