Diplomatska prodaja

Zbog samog proizvodnog programa koju ima Mercedes Benz ,  kroz Mercedes mrežu je obezbjeđena I diplomatska prodaja automobila.

Ukoliko ispunjavate uslove za kupovinu automobila kroz diplomatsku prodaju mi Vam možemo ponuditi Mercedes proizvodni program pod uslovima diplomatske prodaje.

Najosnovniji uslovi koji moraju biti ispunjeni su:

 • Da ste strani diplomata sa akreditacijama Van svoje matične zemlje
 • Da radite u inostranoj misiji , I da kupujete službeno vozilo

 

Benefiti diplomatske kupovine su sledeći:

 • 15 % popusta za sve akreditovane strane diplomate
 • 20% za:
  • Ambasade ( službeni automobili )
  • Međunarodne organizacije
  • EU organizacije
  • UN
  • NATO

 

Pored toga Vam nudimo razgranatu mrežu servisa, I 24/7 pomoć na cesti u cijeloj zemlji.

Za detaljnije informacije stojimo Vam na rasplaganju.

 

Posetite zvaničnu web prezentaciju